Ajatuksia valtuustotyöstä

Kuvassa voi olla Hannu Hyppönen ja teksti

Harkinnan jälkeen asetuin nyt aluevaaliehdokkaaksi. 

Olen aina ollut kiinnostunut politiikasta ja minulla on halu kehittää kotikaupunkiamme sekä talousalueellamme. Kun ryhdyn tekemään jotakin, niin haluan hoitaa asiat vastuullisesti, positiivisella asenteella ja toimissani on tekemisen meininki. Tällä tavalla olen ottanut vastuulleni tehtävät kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksen jäsenä ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenenä viime vuosien aikana.

Olen työskennellyt yli 25-vuotisen sotilasurani aikana erilaisten ihmisten kanssa ja saanut kokemusta asioiden eteenpäin viemisestä julkishallinnossa yhteistoiminnassa muiden ihmisten ja monenlaisten organisaatioiden kanssa. Olen toiminut mielelläni, hyvän porukan mukana, Riihimäen ja Hämeen talousalueen eri yhdistyksissä ja seuroissa. Nyt on aika rakentaa alueellista

Tulevan hyvinvointialueen talouden kehittäminen vaatii uusia ideoita, uusia toimintatapoja sekä vastuullisia päätöksiä. Haluan osaltani olla kehittämässä tulevaisuutta tälläkin alueella, positiivisella ja hyvällä asenteella, elinvoimaa ja palveluja ylläpitäen. Pyrin olemaan oma itseni, ajattelemaan asiat maalaisjärjellä ja teen päätökset omantuntoni mukaan, kunnioittaen päätöksenteon järkevyyttä. Mottoni on aina ollut ja on: ”Sillä mennään mitä on!”. Se tuo omanlaisensa realistisuuden päätöksentekoon.

Minun aluepoliittisen ajattelun lähtökohdat ovat seuraavat:

  • viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö pitää asukkaat alueellamme
  • tarpeiden ja resurssien mukaisesti mitoitettu palveluverkko on satsaus tulevaisuuteen – koko alue huomioiden
  • panostaminen ennakoivaan terveyden yylläpitoon on satsaus tulevaisuuteen
  • SOTE- ja pelastustyö on työnä tärkeää, työssä pitää olla positiivista ”pitoa ja arvostusta” nykyisille tekijöille sekä ”imua ja haasteellisuuta” alasta kiinnostuneille.
  • Jokaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen – etenkin jos on SOTE-palvelun asiakkaana.

Tulin valituksi kaupunginvaltuustoon 2017 ja 2021 hienolla äänimäärällä, kiitokset kaikille luottamuksestanne! Tulen jatkossakin kertomaan näillä kotisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa mielipiteistäni erilaisiin päivänpolttaviin kuntapoliittisiin asioihin.  Voit myös ottaa minuun tarvittaessa yhteyttä ja kysyä tarkemmin omista näkökulmistani Riihimäen seudun asioihin. Yhteystietoni löytyvät painamalla tästä.

Ollaan yhteydessä!! – Pete