Pete mukana politiikassa

23.12.2021 Aluevaalien ehdokasnumerot tulivat: 463

Kuvassa voi olla 1 henkilö, seisova ja teksti

Asioita tehdään myös ilon kautta!

Kuvassa voi olla ainakin yksi henkilö, seisovat ihmiset ja istuvat ihmiset

Valtuustossa ei siis aina ole niin vakavaa kuten kuvasta näkyy…

 

lLopen Kokoomus 100 vKuvan kuvausta ei ole saatavilla.

16.11. 2020 Urheiluvalmennus toisen asteen koulutukseen

Kuvan kuvausta ei ole saatavilla.

Urheiluvalmennus 2. asteen koulutuksessa etenee Riihimäellä! #RipeäRiksu
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen kokouksessaan esitykseni urheiluvalmennuksen käyttöönotosta Riihimäellä toisen asteen koulutuksessa. Asiasta oli tehty jo alkuvuonna hyvän valtuustoaloite, mutta esitin asian talousarviokokouksessa valtuustolle sen takia, että valtuuston päätöksellä määräaikoineen tämä tärkeä asia saadaan viranhaltijoiden valmisteluun ”Can Do” -periaatteella jo tällä valtuustokaudella. Valtuustoaloitteet ovat tärkeitä, mutta niiden käsittely kestää usein pitkään, ja toisinaan niitä jopa valmistellaan ”No Can Do” periaatteella. Kokoomuksen valtuustoryhmä oli esityksen takana yksimielisesti ja muutenkin kannatusta tuli yli puoluerajojen.
 
Tein myös toisen esityksen siitä, että kesäteatterille ei varattaisi investointirahaa 400 000 euroa vuodelle 2021, koska päätöstä teatterin paikasta, rakentamisen laajuudesta ja kustannuksista, mahdollisista kaavamuutoksista, mahdollisista museoviraston lausunnoista ei ollut vielä olemassa. Esitin, että päätös rahoista tehdään vasta syksyllä 2021 vuoden 2022 talousarvioon liittyen, kun edellä mainitut asiat saadaan päätettyä ja selvitettyä. Kokoomuksen valtuustoryhmä oli esityksen takana yksimielisesti ja esitykseen tuli kannatusta myös KD:n ja Perussuomalaisten ryhmästä. Tämä esitys ei kuitenkaan menestynyt valtuustossa.
 
Ohessa valtuustossa pitämäni puheenvuoro kokonaisuudessaan:
 
”Herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut.
Kaupungin talous on saatu käännettyä parempaan suuntaan määrätietoisella toiminnalla, mikä on ollut tämän valtuustokauden strateginen tavoite. Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat palveluverkkoratkaisu ja kestävän talouden ohjelma. Päätöksiä on saatu tehtyä hyvässä yhteishengessä eri ryhmien välillä, kiitos siitä.
 
Myös tietyt panostukset tulevaisuuteen ovat olleet pääsääntöisesti hyviä. Meillä olisikin nyt ollut hyvä mahdollisuus poikkeuksellisesti laskea veroprosenttia Riihimäellä, koska kokonaisveroaste tulee nousemaan valtiollisten päätösten takia tulevina vuosina. Laadittu strategia on toiminut hyvänä kivijalkana kaupungin kehittämisessä. Toisaalta joissakin asioissa strategia sanellut asioita osittain liikaa ja sitä on noudatettu unohtamalla joitakin muita tärkeitä arvoja ja asioita. Nykyisellä valtuustokaudella valtuutetut eivät ole pystyneet vaikuttamaan strategiaan, koska se laadittiin ja hyväksyttiin jo edellisellä kaudella. Ehkä tulevan valtuuston aikana olisi paikallaan myös päivittää strategiaa?
 
2021 talousarviossa jatkuu panostukset teatteritaiteen tukemiseen. Pari vuotta sitten tehty teatterisopimus Riihimäen kaupungin ja Aleksanterin teatterin välillä on parantanut ja monipuolistanut Riihimäen teatterin valikoimaa huomattavasti. Asia on erinomainen Riihimäkeläisille varsinkin, kun kaupungin rahallinen tuki teatterille on saatu sopimuksen myötä laskettua. Kaupunki on panostanut tällä valtuustokaudella lähes miljoona euroa Kino Sammon ulkokuoren remontointiin ja nyt käsiteltävään talousarvio 2021 asiakirjaan on esitetty yhteensä 500 000 eur investoinnit kesäteatterille vuosina 2021 ja 2022. Aleksanterin teatterin kanssa tehdyssä teatterisopimuksessa oli maininta, että kaupunki investoi teatterin tai kesäteatterin toimintaan noin 300 000 EUR. Tämä investointiraha on ilmeisesti jo käytetty teatterin hyväksi. Nyt ollaan laittamassa 400 000 euroa ensi vuoden investointisuunnitelmaan kesäteatterille, vaikka todellista päätöstä teatterin rakentamisesta/kattamisesta eikä sen paikasta ole vielä edes tehty. Tämä ei ole vastuullista rahojen käyttöä.
 
Liikunta ja urheilu on ollut johtavien viranhaltijoiden hampaissa viime vuosina ja sitä on pidetty tällä valtuustokaudella ainoastaan kulueränä eikä lakisääteisenä tehtävänä. Liikuntapalveluiden osalta on ollut esillä ainoastaan keskustelu liikuntapaikkamaksujen nostosta eikä panostukset liikuntaan ja urheiluun. Toisaalta tulevina vuosina myös investoinnit liikuntaan ovat suunnitelmissa. Liikuntapaikkamaksujen rajut korotukset on onneksi saatu estettyä. Osallistuvan budjetoinnin ehdotusten joukossa oli liikunnan ja urheilun kehittämiseen liittyviä ehdotuksia, jotka eivät osallistuvan budjetoinnin sääntöjen mukaan päässeet jatkoon, mutta saivat ylivoimaisesti eniten kannatusta. Hyvää tuossa asiassa oli se, että urheiluväen hätähuuto tuli esille ja mielestäni meidän päättäjien tulee huomioida tämä asia. Teenkin talousarvioasiakirjaan seuraavat muutosesitykset.
 
1. Esitän, että kohtaan investointisuunnitelma ja tilainvestoinnit, kesäteatterille ei varata rahaa 400 000 EUR investointisuunnitelmaan vuodelle 2021, ennen kuin on selvitetty kesäteatterin rakentamisen/kattamisen perusteet (teatterisopimuksen velvoitteet, päätös paikasta, kustannukset eri paikoissa, mahdolliset kaavamuutokset, museoviraston lausunnot, mahdollinen yksityinen rahoitus). Esitän, että päätös kesäteatterin rakentamisesta/kattamisesta tehdään selvitysten jälkeen syksyllä 2021, vuoden 2022 talousarvion yhteydessä. Vuodelle 2021 voidaan varata pieni suunnitteluraha asian valmisteluun liittyen.
 
2. Esitän, että TA asiakirjaan lisätään sivulle 50 (sivistyksen ja osaamisen toimialakohtaiset menot ja tulot 10.1.3) kohtaan #RipeäRiksu seuraava lause: ”Toimialueen tavoitteena on ottaa käyttöön urheiluvalmennus 2. asteen koulutukseen liittyen. Asia selvitetään ja valmistellaan vuonna 2021 ja tavoitteena on toimeenpanna se 2021-2022 yhteistyössä urheiluseurojen kanssa.”
Panostaminen urheiluvalmennukseen on tahdon asia, kustannusvaikutuksiltaan pieni, puhutaan muutamasta kymppitonnista vuodessa.
 
Lopuksi haluan todeta, että olen teatteritaiteen ystävä ja kesäteatterin kehittäminen Riihimäelle on positiivinen asia. Kesäteatteriin liittyvät päätökset, niin kuin muutkin päätökset pitää valmistella hyvin ja tehdä kustannustehokkaasti kaupunkilaisten kokonaisetu huomioiden.
 
Petri Siivonen”
 
Kuvan kuvausta ei ole saatavilla.
 

28.9.2020 Palveluverkko

VIEDÄÄNKÖ RIIHIMÄKEÄ ETEENPÄIN (vai jäämmekö pysäkille odottelemaan?)
 
Tänään oli kaupunginvaltuuston kokous, käsittelyssä mm. Riihimäen tuleva palveluverkko. Ohessa pitämäni puheenvuoro:
 
”Poliittinen ohjausryhmä on laatinut ratkaisuesityksen tulevaisuuden palveluverkoksi. Valmistelussa ovat olleet mukana kaikki poliittiset ryhmät ja lopputuloksena on tullut kompromissi, joka antaa suuntaviivat tulevan palveluverkon kehittämiselle – taloudelliset realiteetit huomioiden. Mielestäni meidän pitää hyväksyä esitys, koska:
 
1. Lapsimäärä vähenee ja vanhusten määrä kasvaa. Palveluverkko pitää rakentaa palvelutarpeiden mukaan, eikä enää sen mukaan, mitä joskus aikaisemmin on kaupungissa tehty.
 
2. Tarvitsemme pitkän tähtäimen suunnitelman. Ohjausryhmän päätösesitys on hyvä, koska se sisältää pitkän tähtäimen suunnitelman, jolla voimme reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Päätösesitys on maltillinen eikä siinä lakkauteta lähikoulujärjestelmää, sillä jokaiselle alueelle jää kaksi lähikoulua! Päätös pitää tehdä nyt, koska nyt ei ole vielä kiire. Kiireessä tulee tehtyä hätiköityjä päätöksiä.
 
3. Riihimäen talous on saatava tasapainoon. Päätösesityksen yksi tärkeimmistä kohdista on osasta kaupungin kiinteistöistä luopuminen. Jos ylläpidämme nykyistä kiinteistömassaa, sen ylläpitoon ja korjauksiin on menossa arviolta 100 miljoona euroa seuraavan 20 vuoden aikana. Jos emme saa taloutta tasapainoon, emme voi ylläpitää palveluja ilman merkittäviä veronkorotuksia.(varhaiskasvatus, opetus, liikunta, vanhustenhoito, kulttuuri) 
 
4. Päättäjien pitää ottaa vastuuta ja heidän pitää uskaltaa päättää. Ymmärrän, että osa kuntalaisista, joiden lähikoulu on lakkautuksen alla, vastustaa näitä muutoksia viimeiseen asti. Heillä on siihen oikeus ja arvostan sitä, että osallistutaan julkiseen keskusteluun. Mutta sitä en ymmärrä, että myös osa päättäjistä, jotka haluavat säilyttää kaiken ennallaan, eivät esitä mitään ratkaisuja kaupungin kehittämiseksi. He siis vastustavat muutoksia, jonka seurauksena he vievät kaupunkia vuosi kerrallaan kohti katastrofia. On vastuutonta, kun he eivät esitä, millä nyt ja tulevaisuudessa rahoitetaan kaupungin palvelut, jos kaikki halutaan säilyttää ennallaan. Suuret veronkorotukset velanoton lisäksi lienevät ainoa mahdollinen keino ja se kyllä näivettää tämän kaupungin elinvoiman ja palvelut lopullisesti. Minäkin olen kuntalaisten ja veronmaksajien asialla: NYT PÄÄTETÄÄN SIITÄ MIHIN SUUNTAAN RIIHIMÄKEÄ VIEDÄÄN TULEVAISUUDESSA! (vai jäämmekö pysäkille odottamaan…)”
 
Kaupunginvaltuutettu
Kok (sit.) Petri Siivonen
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2020 Kaupunginvaltuuston kokous (kestävän talouden ohjelma)

Tänään 1.6.2020 oli Kaupunginvaltuuston kokous. (Koronaturvallisuuden takia kuitenkin etänä kotiterassilta osallistuen).

Kuvassa voi olla ainakin yksi henkilö ja seisovat ihmiset

 
Ohessa pitämäni puheenvuoro liittyen Riihimäen kestävän talouden kehittämisohjelmaan:
 
”Herra puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut
 
Ohessa muutamia ajatuksia vuoden 2021 raamin ja tulevien vuosien talousohjelmien valmisteluun. Kokoomuksen mielestä Riihimäen kestävän talouden pitkäaikainen ohjelma on tarpeellinen ja myös välttämätön. Pitkäaikaisen kehitysohjelman perustana tulee olla kaupunkilaisille, sen ikärakenteeseen ja vetovoimaan sopiva kustannustehokas palveluverkko, jonka perusteella määritellään ja asetetaan aina valtuustokausittain investointisuunnitelma ja velkakatto.
 
– Taloudenpidon on oltava vastuullista. Poikkeusoloissa ja koronan jälkeisessä talouden elvyttämisessä joudumme varmasti ottamaan lainaa. Näitä lainapanostuksia tulisi nimenomaan sijoittaa talouden kuntoon saattamisen ohella uusia toimintatapoja tukeviin kehityshankkeisiin. Korona-aika on opettanut meille monia uusia toimintatapoja esimerkiksi:
 
1. Digitalisaation hyödyntämistä etäopetuksessa, asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
2. Työtehtävien ja työpanostusten kohdentamista lyhyelläkin aikavälillä kaupunkilaisten tarpeen mukaan.
3. Lisäksi olisi hyvä nyt miettiä, tulisiko meidän tuottaa vielä enemmän joitakin kausiluontoisia palveluja yksityisten palvelutuottajien toimesta.
 
Lopuksi vielä ehkä tärkein asia: KOKOOMUS EI TULE HYVÄKSYMÄÄN VERONKOROTUKSIA talouden tasapainottamiskeinona. Riihimäellä on korotettu veroja edellisten valtuustokausien aikana muutaman kerran ja aina nämä veronkorotukset ovat valuneet käyttötalouden ylläpitoon ja jääneet pysyviksi. Rohkeaa ja edistyksellistä toimintaa olisi päinvastoin laskea veroprosenttia ja erottua positiivisesti muista radanvarsikaupungeista ja toivottaa uudet asukkaat tervetulleeksi Riihimäelle!!
 
Petri Siivonen”
 
 
 

Pete kuntapolitiikassa 9.3.2020 (palveluverkosta)

 

”MIKÄÄN EI MUUTU, NIIN KUKAAN EI SUUTU! –Paitsi tässä suuttuvat työssäkäyvät veronmaksajat, lapset ja nuoriso, jotka ovat meidän tulevia veronmaksajia ja Riihimäkeläiset yritykset, jotka työllistävät isit ja äidit!

Ohessa eilen valtuustossa pitämäni puhe kokonaisuudessaan. Lopussa kokoomuksen valtuustoryhmän esitys palveluverkkosuunnitelman palauttamisesta uudelleen valmisteluun:

”Ensin omia ajatuksiani KH:n jäsenen ominaisuudessa käsiteltävään asiaan.

Olemme tänään päättämässä Riihimäen tulevaisuuden kannalta tärkeistä asioista. Meillä on käsittelyssä Riihimäen palveluverkon toteuttamissuunnitelma. KH ja Kaupungin virkamiehet, kaupunginjohtaja Sami Sulkon johdolla, ovat valmistelleet nykyistä toteutusohjelmaa valtuustossa hyväksytyn strategian ja muiden päätösten mukaisesti.

Toteuttamissuunnitelma EI OLEKONSULTIN TEKEMÄ EHDOTUS, vaikka SOME-keskusteluissa on näin väitetty. Valitettavasti jopa osa valtuutetuista on levittänyt virheellistä tietoa, että Riihimäen palveluverkon toteuttamissuunnitelman on laatinut joku konsultti. Virkamiehet ovat saaneet kohtuuttomasti ikävää palautetta kuntalaisilta, vaikka he ovat toimeenpanneet Riihimäen strategiaa, jossa on selkeä linjaus, että nykyisen valtuustokauden isona tavoitteena on talouden tasapainottaminen ja muutaman kärkihankkeen, esim. keskustan ja asemanseudun kehittäminen. Nämä päätökset ovat antaneet suuntalinjoja myös palveluverkon kehittämiselle. Jos ja kun palveluverkon toteuttamissuunnitelma palautetaan uudelleen valmisteluun, niin valmistelun yhteydessä tulee virkamiehille antaa selkeät ohjeet mitä asiakokonaisuuksia valmistelu pitää sisällään.

Minä haluaisin, että tuleva valmistelu tehdään rauhassa ja valmisteluun otetaan myös erilaisia vaihtoehtoja, joille arvioidaan elinkaarikustannukset, mukaan lukien kustannuksiin liittyvät mahdolliset veronkorotukset, henkilöstövähennykset ja joidenkin palvelujen kriittinen tarkastelu. Paras lapsivaikutusten arviointi on varautua tulevaisuuteen ja jättää lapsillemme taloudellisesti terve kaupunki!!! EI VERONKOROTUKSIA!!!

Meidän pitää kuitenkin muistaa tietyt muutokset toimintaympäristössä. Riihimäellä kouluikäisten lasten määrä vähenee lähivuosina, vaikka saisimmekin maltillista muuttovoittoa kotikaupunkiimme. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kaupungin saamat valtionosuudet pienenevät, koska ne on sidottu suoraan oppilasmääriin. Meidän pitää huomioida myös varhaiskasvatuksen resurssit ja muutaman vuoden päästä tuleva ”vanhustenhoidon tsunami”, mikä tarkoittaa sitä, että emme voi tulevaisuudessa käyttää kasvatukseen ja opetukseen sitä rahamäärää, mitä käytämme nyt, jos aiomme selviytyä lakisääteisistä tehtävistämme. Lisäksi kaupungin vetovoimalle tärkeitä asioita on kulttuuri ja liikunta, jotka ovat vaarana näivettyä, jos emme uskalla tehdä rohkeita päätöksiä.

Jos palveluverkkoa valmistellaan uudelleen, niin olisi tärkeää, että valmisteluun otettaisiin ainakin kustannusvertailunäkökulmasta myös hyväksytyn strategian rinnalle vaihtoehtoisia ratkaisuja, joita myös kuntalaiset ovat esittäneet.

Yksi vaihtoehto voisi olla se, että ylläpidetään nykyinen kouluverkko ja luovutaan koulukiinteistöistä sitä mukaa, kuin tarpeet remonteille tulee ajankohtaiseksi. Totuushan on, että nykyiseen kouluverkkoon mahtuisi kaikki oppilaat ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin tarvittaisiin rakentaa vain yksi päiväkoti, Junailijan kadun päiväkodin tilalle. Tässä vaihtoehdossa on se huono puoli, että meillä ei olisi enää varaa investoida ja rakentaa mitään uutta – ei edes Peltosaareen, jos haluamme hoitaa kaupungin lakisäteiset palvelut tulevaisuudessa.

Mielestäni NE POLIITIKOT JOTKA SANOVAT, ETTÄ PYSTYMME SÄILYTTÄMÄÄN KAIKEN VANHAN JA RAKENTAMAAN SAMALLA UUTTA, OVAT VASTUUTTOMIA.

Jos säilytämme nykyisen palveluverkon myös tulevaisuudessa, sille pitää laskea tarkka hintalappu. Samoin pitää aseman seudun kehittämissuunnitelma heittää romukoppaan ja päivittää Riihimäki-strategia.

Päätöksenteko SOME-aikakaudella vaatii päättäjiltä entistä enemmän tietoon perustuvaa päätöksentekoa, rohkeutta ja vastuullisuutta päättää myös ikävistä asioista yhteisen edun nimissä. Suomessa on tästä hyvät perinteet aikaisemmilta vuosilta, jolloin päättäjämme ovat tehneet rajuja ja ikäviäkin päätöksiä, jotta Suomi on saatu nousuun. Palveluverkkopäätökseen liittyen on julkisuudessa käyty aktiivista keskustelua. Hyvä, että yhteiset asiat kiinnostavat kuntalaisia. Yhden julkisuudessa aktiivisen ryhmän alkuperäisenä tavoitteena on ollut puolustaa nimenomaan lähikouluja, mutta viime aikoina se on alkanut kerätä nimiä myös henkilöiltä, joiden tavoitteena on puolustaa museoita, kutomoa, monaria, päiväkoteja, liikuntapaikkoja – ELI NYKYISTÄ PALVELUVERKKOA. Olisikin tärkeää, että saisimme tulevaisuuden kehittämiseen pitkän tähtäimen periaatepäätöksia, joille tehtäisiin määrätyn väliajoin tarkistuksia. Sillä jokaista muutosta vastaan nousee aina SOME-keskustelu, johon kuntalaisilla on tietysti täysi oikeus . JOS valtuutetut ”lähtevät laukalle” jokaisen mielipiteen perään, eivätkä uskalla tehdä päätöksiä, niin mikään uudelleen valmistelu ei auta meitä tulevaisuudessa- mikään ei muutu ja Riihimäki näivettyy.

Suomen hyvinvointi on rakennettu yhteistoiminnassa eri ryhmien välillä kompromissejä tehden. Nyt tuntuu siltä, että osa nykyihmisistä ajattelee ainoastaan itseään eivätkä kykene ajattelemaan yhteisön tai toisten heikompiosaisten, esim vanhusten ja vammaisten parasta. Meidän valtuutettujen on löydettävä yhteinen tahtotila Riihimäen kehittämiseksi.

Palveluverkon jatkovalmistelun iso kysymys on, että mennäänkö nykyisen strategian mukaan vai halutaanko oikeasti säilyttää kaikki vanha. Jos emme muuta mitään ja säilytämme kaiken, niin esitän, että kaupungin strategiseksi sloganiksi otetaan:

”MIKÄÄN EI MUUTU, NIIN KUKAAN EI SUUTU!” –Paitsi tässä kyllä suuttuvat työssäkäyvät veronmaksajat, lapset ja nuoriso, jotka ovat meidän tulevia veronmaksajia ja Riihimäkeläiset yritykset, jotka työllistävät isät ja äidit!”

Petri Siivonen

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä on päättänyt yksimielisesti palauttaa palveluverkon toteuttamissuunnitelman uudelleen valmisteluun

§ 20

Riihimäen kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että palveluverkkoselvityksen periaatelinjaukset palautetaan uudelleen valmisteluun.

Perustelumme ovat,

· selvityksiä ei ole tehty riittävän perusteellisesti eri näkökulmia tarkastellen.

· asiantuntijalautakuntia ei ole kuultu näin tärkeässä muutosprosessissa.

· kaupunkilaisia ja vastuutoimijoita ei ole etukäteen informoitu eikä osallistettu riittävästi asioiden valmisteluun. Heiltä olisi varmasti löytynyt osaamista, asiantuntijuutta ja raikkaita vaihtoehtoja pohdittavaksi, aivan kuten keskustan ja asemanseudun kehittämistyössä tehtiin työpajoineen, asiakastilaisuuksineen ja nettivastausmahdollisuuksineen.· jatkovalmisteluun tulee varata riittävästi aikaa, jotta löydettäisiin parhaat mahdolliset ratkaisut kaupunkimme talouden realiteetit tiedostaen.

· kaupunkimme taloudellisen tilanteen informointi asukkaille ymmärrettävässä muodossa.

· vaikutusten (vanhus väestö, lapset, nuoret ja yritykset mm.) arvioinnit tulee suorittaa laadukkaasti kuullen myös näitä ryhmiä edustavia vanhusneuvostoa, nuorisovaltuustoa, yrittäjäyhdistyksen hallitusta ym.

· selvityksen piiriin kuuluvien kiinteistöjen vuosikuluista selvitys. Samoin arviot purkukustannuksista tai myyntituotoista, jos tiloista luovutaan.

· samanaikaisesti tulee laatia arvio kiinteistöinvestoinneista tulevan 10 vuoden osalta. Tähän liittyy mahdolliset käytössä olevien kiinteistöjen myyntituotot keventämään investointikustannusta.

· virkamiesten laatimaa palveluverkon toteuttamissuunnitelmaa tulee käsitellä kokonaisuutena ja hyödyntää jatkovalmistelussa.

· alle 18 vuotta lapsille ja nuorille tulee järjestää maksuton paikallisliikenne ja samalla suunnitella reitit palvelemaan paremmin koulumatkoja ja harrastus- toimintaa.

Valtuusto 12.12.2018 (Kaukolämpökauppa)

Riihimäen valtuustossa sanottua: ”Salaisia lisäpöytäkirjoja vain Natsi-Saksassa ja Neuvostoliitossa”

Kuvan kuvausta ei ole saatavilla.

Lainus paikallislehti Aamupostista:

– Ei ole mitään salaisia lisäpöytäkirjoja. Sellaisia oli vain Natsi-Saksassa ja Neuvostoliitossa, heitti Petri Siivonen(kok) Riihimäen kaupunginvaltuustossa maanantaina, jossa hyväksyttiin kaukolämpöyhtiön osakkeiden (49%) myynti skottilaiselle sijoitusyhtiölle.

Hän muistutti epäilijöille, että yrityskaupoissa on aina luottamuksellisia asioita.

Petri Mattila (sd) ei pitänyt kauppaa kaupungille lottovoittona. Hänen mukaansa moni esimerkiksi sähköyhtiönsä myynyt kunta on sittemmin katunut. Mattila näkee, että kaupan maksavat viime kädessä kuluttajat nousevina hintoina.

Siivonen jaIsmo Portin (kd) ihmettelivät kriitikkojen puheissa esiintynyttä pelottelua siitä, että uusi osakas, Aberdeen Standards Investments olisi tullut riistämään kaupunkilaisia. Kaupungin edustajat ovat edelleen yhtiön hallituksessa ja enemmistöosakkaana kuten Miia Nahkuri huomautti.

5.7.2018 Riihimäki-Hämeenlinna palaveri

Yhteistyö kannattaa ja keskustelun kautta se syntyy. Riihimäen ja Hämeenlinnan kokoomusjohto koolla yhteisten asioiden äärellä. Kestävän kasvu Hämeen sydämeen, kasvukäytävälle, on yhteinen tavoitteemme. Kiitos -oli tosi hyvä miitinki! #kaikillehyvä #hämeenkokoomus

 

Kuva Rakas Riksu tapahtumasta 2018

 
Kuvan kuvausta ei ole saatavilla.

 

Pete kuntapolitiikassa 26.6 2018

Riihimäen käännös parempaan suuntaan on alkanut?

Kuvan kuvausta ei ole saatavilla.

Päätimme eilen 25.6 Riihimäen kaupunginhallituksessa yksimielisesti, että Riihimäen kaupungin ruokahuollon toteuttaa tulevaisuudessa Palmia. Riihimäen nykyinen keskuskeittiö olisi vaatinut lähivuosina merkittävät kiinteistöinvestoinnit, joten ruokahuollon uudenlaiden toteuttamistapa takaa kaupunkilaisille laadukkaat palvelut tulevaisuudessa. Tällä toimenpiteellä saadaan lisäksi vuosittain noin 500 000€ säästöt. Tämä on merkittävä päätös ja se osoittaa, että Riihimäellä osataan ja uskalletaan tehdä asioita uudella tavalla.


Toisesta päätöksestä, jonka teimme eilisessä kaupunginhallituksen kokouksessa, en olekaan niin innoissani. Riihimäki päätti nimittäin liittyä SUOMALAIS-VENÄLÄISEEN Kauppakamariin. Suomen yli kolmestasadasta kunnasta vain alle kymmenen kuntaa on yhdistyksen jäsenenä. Mielestäni Riihimäen ei tule lähteä tällaiseen yhteistoimintaan valtion kanssa, joka polkee ihmisarvoja ja demokratiaa sekä miehittää laittomasti Krimiä ja käy sotaa Itä-Ukrainassa. Tein esityksen, että Riihimäki ei liittyisi yhdistykseen. KD:n, Perussuomalaisten ja Kokoomuksen kaupunginhallituksen jäsenet tukivat ehdotusta, mutta hävisimme äänestyksen jälkeen 6-5. No nyt pulinat pois ja toivotaan, että päätös tuo Riihimäelle enemmän hyötyä kuin haittaa.

Summa summarun, ensimmäinen mielenkiintoinen vuosi kuntapolitiikassa on takanapäin ja olen saanut arvokasta oppia kokeneilta kuntapäättäjiltä puoluekannasta riippumatta. Yhteistoiminta eri ryhmien kanssa on ollut hienoa, vaikka asioista emme ole aina samaa mieltä. Nyt edessä lyhyt kesätauko ja elokuussa nämä kuntahommat taas jatkuu täysillä.
KIITOS LUOTTAMUKSESTA,
pidetään yhteyttä!
Pete

Riihimaki_rinnassain

Kuva: Riihimäki rinnassain

Pete kuntapolitiikassa 5.2.2018

Tänään oli Riihimäen kaupunginvaltuuston kokous. Valtuusto päätti kilpailuttaa kaupungin ruokahuoltopalvelut. Tämä oli hyvä ja tärkeä päätös, sillä kaikki kivet pitää kääntää, kun selvitetään kaupungin talouden tasapainottamista.

Teimme kokouksessa Juha Hiltuksen kanssa valtuustoaloitteen – Aktiivisuuspassista! Voit lukea aloitteen sisällön kaupungin kotisivuilta painamalla tästä (PDF-tiedosto).

Panostaminen kaupunkilaisten, erityisesti lasten ja nuorten liikuntaan on panostus tulevaisuuteen. Urheiluseurat ja yhdistykset tekevät erittäin tärkeää työtä lasten ja nuorten parissa ja aitoa yhteistoimintaa urheiluseurojen kanssa tulisi kehittää entistä enemmän.

Kannustamme kaupunkia etsimään uusia toimintatapoja liikuntapalveluiden järjestämiseksi, kaupunkilaisten aktivoimiseksi ja liikunnallisen elämäntavan kehittämiseksi.

Kaupunkia kehitetään liikuntapaikkoja käyttämällä – ei sulkemalla!

Terveisin Pete

Lopen kokoomus 100v

Mukava törmätä entisiin PSPR:n varusmiehiin!

Kuvassa voi olla 4 henkilöä

Pete kuntapolitiikassa 14.1.2018

Reilu puolisen vuotta on takana kuntapolitiikassa ja takana työntäyteinen ja mielenkiintoinen loppuvuosi 2017. Olen päässyt valmistelemaan asioita lähes viikoittain Riihimäen kaupunginhallituksessa yhteistoiminnassa hienon porukan kanssa. KIITOS VIELÄ LUOTTAMUKSESTA!

Saimme päätettyä valtuustossa merkittävistä asioista liittyen vuoden 2018 talousarvioon, nyt on oikeasti hyvä tekemisen meininki ja tavoitteena on strategian mukaisesti Riihimäen talouden tasapainottaminen ja samalla ylläpitää palvelut kaupunkilaisille.
Ensi viikon maanantaina ja tiistaina työ jatkuu kaupunginhallituksen seminaarin merkeissä. Seminaarissa käsitellään käytännön toimia, joilla kaupungin strategiaa saadaan vietyä eteenpäin. Päätösten tueksi on valmisteilla erilaisia selvityksiä (teatteri, liikuntatoimi, museot, palveluverkko…) sekä politiikkaohjelmia (elinkeino, hyvinvointi, henkilöstö, osallisuus… ). Nämä politiikkaohjelmat valmistuvat kevään aikana.

Kaupungin tulevaisuuden rakentaminen vaatii vastuullisia päätöksiä, yhteistoimintaa eri ryhmien kesken ja kaikki joutuvat osaltaan ajattelemaan asioita uudella tavalla ja tekemään asioita toisin. Tähän liittyen voi todeta, että on olemassa erilaisia ihmisiä: On niitä, joiden mielestä lasi on puoliksi tyhjä ja on niitä, joiden mielestä lasi on puoliksi täynnä…

Kuvassa voi olla 1 henkilö

Toivottavasti me riihimäkeläiset pystymme ajattelemaan asioita rakentavasti ja tukemaan paremman Riihimäen rakentamista. Vaikeita päätöksiä joudutaan varmasti tekemään ja myrskyjä nousee. Mutta uskon, että yhteistyöllä kyemme seilaamaan myrskyjen läpi suunniteltua reittiä kohti parempaa satamaa!

Terveisin Pete

Kaupunginhallitus_kokous_ja_joulupaivallinen_2017

Kuva: Kaupunginhallituksen vuoden viimeinen kokous joulukuussa 2017 ja jouluateria

Pete Kuntapolitiikassa 27.8.2017

Uusi valtuustokausi on lähtenyt vauhdilla liikkeelle. Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus ovat molemmat jo kokoontuneet kaksi kertaa. Tulevana syksynä allekirjoittaneella onkin jommankumman toimielimen kokous lähes joka maanantai.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 21.8.2017 kaupungin uuden hallintosäännön, jolla pyritään osana kaupungin strategiaa luomaan ketteryyttä päätöksentekoon sekä parantamaan osaltaan kaupunkilaisten palveluja. Paljon keskustelua aiheutti kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajien mahdollisuus toimia osa-aikaisena kaupungin tehtävässä. Itse olin asiaa valmistelemassa kaupunginhallituksessa ja äänestin hallintosäännön hyväksymisen puolesta. Mielestäni on tärkeää, että hallituksen ja valtuuston puheenjohtajan tehtävät ovat haluttuja myös työelämässä aktiivisesti toimiville henkilöille, jotta Riihimäen etuja ajetaan laadukkaasti myös tulevaisuudessa. Osa-aikaisuus kaupungin tehtävässä luo perusteita myös puheenjohtajien ”puoluettomuudelle”.

Huomenna 25.8.2017 kaupunginhallitus jatkaa työskentelyään. Toiminta kaupunginhallituksessa hyvän porukan kanssa on alkanut hyvin ja se kehittyy koko ajan. Nyt on aika ottaa askelmerkit 2018 talousarvioon liittyen. Virkamiesvalmistelu asian suhteen on jo käynnistynyt ja toimialat tekevät suunnittelua. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota lokakuussa ja valtuusto marraskuussa. Nyt katsotaan mitä kaupungin strategian (ml. liikunta ja hyvinvointi) toimeenpano vaatii käytännössä.

”Sillä mennään mitä on!”

Terveisin Pete

 
%d bloggaajaa tykkää tästä: